Organisation and military psychology. In “Changing mission for 21-st century”, Proceedings of the 36-th International Applied Military Psychology Symposium11-15.09.2000, Split. Publisher: Ministry of Defense of Republic of Croatia, 2001, Zagreb, 2001, р.299-301. https://bib.irb.hr/datoteka/756900.IAMPS_Split_2000.pdf


Бораджиева, Елена (2001) Organisation and military psychology. In “Changing mission for 21-st century”, Proceedings of the 36-th International Applied Military Psychology Symposium11-15.09.2000, Split. Publisher: Ministry of Defense of Republic of Croatia, 2001, Zagreb, 2001, р.299-301. https://bib.irb.hr/datoteka/756900.IAMPS_Split_2000.pdf Република Хърватска


 В качеството си на модератор на работна среща “Организация и военна психология” в рамките на международен форум “Changing mission for 21-st century”, авторът обобщава изводите от дискусията на участниците относно: организацията и структурата на военно-психологичната служба; професионалните направления на работа на военно-психологичните служби; предимствата и недостатъците на психолозите в униформа; приемане, зачитане и прилагане на психологичното познание в организацията.
  Доклад
 военно-психологична служба, психолози в униформа
 Издадено
  22608
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/