Стратегия за създаване на система за подбор на кадри в армията. Списание “Военен журнал”, 2006, бр.2, с. 47-50, ISSN 0861-7392, COBISS.BG-ID 1119625956


Бораджиева, Елена (2006) Стратегия за създаване на система за подбор на кадри в армията. Списание “Военен журнал”, 2006, бр.2, с. 47-50, ISSN 0861-7392, COBISS.BG-ID 1119625956 София


 В статията се обосновава необходимостта от стратегия за създаване на система за подбор на кадри в Българската армия и се очертават конкретните стъпки за развитието й. Идеята е разгърната и подплатена с анализ на резултатите от първата международна работна среща за разискване на стандартите на подбора в армията, провела се през месец април 2001 година в Хага. Тази среща е организирана от Групата “31” за научни изследвания и проучвания. В нея влизат експерти от 7 страни - Белгия, Канада, Франция, Германия, Холандия, Обединеното Кралство и САЩ. Те са си поставили за цел да установят приликите и разликите в системите на подбор на техните армии. Освен това проучват системите за подбор на офицери в още 19 армии, като амбицията им е да създадат международни правила при изследване на кандидатите и използване на тестове, които да бъдат представени за одобрение пред Европейската федерация на професионалните психологически асоциации. В статията се представят проблемни области на стратегията, които са системно обвързани и конкретизирани. Те са: анализ на обществото сега и в перспективен план от десет години; анализ на организацията –цели, задачи, дейности, планове, разчети, подготовка на кадри, работа и кариера; институт или център, създаден за подбор на кадри. Обсъдена е дейността на центъра, в която влизат: разгръщане на целите на подбора; набавяне на изходни данни; процес на осигуряване и осъществяване на подбора; методи и инструментариум. В заключение се отбелязва, че липсата на научнообоснавана система на подбор на кадри у нас е основна слабост на военната реформа.
  Статия
 психологичен подбор в армията, стандарти за подбор
 Издадено
  22602
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/