Психологична помощ по време на операции, различни от война, в Списание “Военен журнал”, 2005, бр.5, с.87-91,ISSN 0861-7392 , COBISS.BG-ID 1178335972


Бораджиева, Елена (2005) Психологична помощ по време на операции, различни от война, в Списание “Военен журнал”, 2005, бр.5, с.87-91,ISSN 0861-7392 , COBISS.BG-ID 1178335972 София


 В статията се поставя въпросът за психологичната помощ в Българската армия. Липсата на организационна структура за приложно-психологична дейност с ясно предназначение, нормативна уредба и тесни взаимовръзки между отделните звена затруднява решаването на належащи проблеми като психологичната помощ за българските контингенти в операции, различни от война. В публикацията се коментират изводи от изследванията на военни психолози от НАТО, проведени при първите мисии на техните формирования. Специално внимание се обръща на психологичната помощ в армиите на Чехия, Унгария и Хърватия. Обсъжда се организацията на психологичната подкрепа в Чехия. Коментирани са резултатите от изследванията на унгарски психолози, които сравняват изследваните показатели на психическото състояние на участниците в три мисии, в зависимост от конкретните средови условия, по време на операциите в Хърватия, Синай и Кипър. Коментиран е опитът на Хърватската армия в оказване на психологична помощ на различни групи специалисти в мирновременна среда в собствената им страна. Представено е и работното проучване на група американски психолози на 10 техни военни части, разположени в Европа. Изследват се множество фактори като продължителност на мисията, работно време, тренировъчни дни в седмицата и др. в три различни среди - в гарнизон, в тренировъчен лагер и в мисиите в Косово и Саудитска Арабия. В заключение се отбелязва, че психологичната помощ в Българската армия се нуждае от една страна от популяризиране на нейната същност и ползотворност, а от друга от добре подготвени специалисти, които успешно да я провеждат както и от добро регламентиране на дейността й, тъй като тя е свързана с деликатни спрямо личността проблеми.
  Статия
 психологическа помощ в армията, психологическа подкрепа, психологични състояния
 Издадено
  22600
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/