Нищожност на договорите и едностранните сделки по чл. 26, ал. 1 ЗЗД.


Русчев, Иван (2003) Нищожност на договорите и едностранните сделки по чл. 26, ал. 1 ЗЗД. - Пазар и право, 2003, бр.1 (Приложение, Библиотека „Юридически фишове“, с. І-ХХІV), ISSN C633-1335


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 
  22598
 Иван Русчев

2. Димитров, Мирослав. Някои практически въпроси при прилагането на чл. 33 от Закона за собствеността.-Собственост и право, 2012, №7, с.39-47, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028. Цитиранията са на с. 39

3. Токушев, Виктор. Дружества със специална инвестиционна цел. София: Сиби, 2012, с. 278, ISBN 078-954730-790-2. Цитиранията са на с. 228 и с. 270

1. Антонова, Анета. Събирателно дружество - София: СИБИ, 2004, с. 268 ISBN 954-730232-9. Цитиранията са на с. 107

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/