Придобиване и разпореждане с вещни права върху недвижими имоти от събирателно дружество


Русчев, Иван (1996) Придобиване и разпореждане с вещни права върху недвижими имоти от събирателно дружество - Собственост и право, 1996, бр. 8, с. 20-28q ISSN C607-9555. - 1312-9473


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22597
 Иван Русчев

1. Антонова, Анета. Събирателно дружество - София: СИБИ, 2004, с. 268 ISBN 954-730232-9, цитиранията са на с. 265

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/