Понятие, форма и същност на апорта в търговските дружества.


Русчев, Иван (1993) Понятие, форма и същност на апорта в търговските дружества. -Търговско право, 1993, бр. 4, с. 23-29 ISSN 0861-6892


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22596
 Иван Русчев

1. Антонова, Анета. Събирателно дружество - София: СИБИ, 2004, с. 268 ISBN 954-730232-9. Цитиранията са на с. 111

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/