Търговско право. Отделни. видове търговци. Отделни видове търговски сделки. Търговска несъстоятелност


Иванов, Георги (2000) Търговско право. Отделни. видове търговци. Отделни видове търговски сделки. Търговска несъстоятелност В. Търново : Абагар, 2000, 447 с., ISBN 954-427-340-9


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 
  22593
 Георги Иванов

1. Йосифова, Таня. Комисионният договор. София:Сиби, 2006, 215 с., ISBN954-730-351-1 : ISBN 978-954-730-351-5, Цитиранията са на с. 16

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/