Разработване и управление на проекти


Тодорова, Маргарита (2009) Разработване и управление на проекти Фабер, В. Търново. ISBN 079-954-400-192-6


 Представени са основни понятия - програма, проект, управление на проекти. Разгледано е използването на ИКТ при разработка на проекти и SWOT iанализ
  Книга
 проект, ИКТ, SWOT


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22590
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/