За правната същност на невписаното търговско дружество


Иванов, Георги (1993) За правната същност на невписаното търговско дружество -Търговско право, 1993, №6, с. 31-38, ISSN: 0861-6892


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22589
 Георги Иванов

1. Антонова, Анета. Събирателно дружество. София: Сиби, 2004, 268 с. ISBN 954-730-232-9, Цитиранията са на с. 47

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/