Необходимост от осмисляне на обучението по информатика пред неинформатичните специалности във ВУЗ


Петрова, Мариана (1998) Необходимост от осмисляне на обучението по информатика пред неинформатичните специалности във ВУЗ Сб. от Юбилейна научна конференция , ВВОВУ “В.Левски” В.Търново, Научни трудове - ВВОУ "Васил Левски" ISSN: 0861-9115.- 65 (1998), с. 76-81


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22588
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/