Мултимедийни технологии


Тодорова, Маргарита (2010) Мултимедийни технологии Фабер, В. Търново, ISBN 978-954-400-403-3


 Разглеждат се мултимедийните технологии и реализация на мултимедийни проекти
  Книга
 Мултимедийни технологии, проекти


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22587
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/