Модели за обучение по информатика в неинформатични специалности на ВУЗ в условия на корпоративни и глобални информационно-комуникационни среди


Петрова, Мариана (1999) Модели за обучение по информатика в неинформатични специалности на ВУЗ в условия на корпоративни и глобални информационно-комуникационни среди Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии”, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, т.3, с. 169-177, ISBN 954-9706-04-4


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22584
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/