Методологические аспекты диференциации обучения по информатике


Петрова, Мариана (1999) Методологические аспекты диференциации обучения по информатике Annual scientific of Moldova state University. Chisinau, с. 259-265, print ISSN: 1857-2073, ISSN (online) 2345-1033


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22582
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/