Мултимедийни компютърни системи


Тодорова, Маргарита (2010) Мултимедийни компютърни системи Фабер, В. Търново ISBN: 978-954-400-310-4


 Разглежда се структурата на мултимедийна компютърна система
  Учебник / Учебно помагало
 Мултимедия, компютри


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22581
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/