Електронен&мобилен бизнес


Тодорова, Маргарита (2006) Електронен&мобилен бизнес Фабер, В. Търново, ISBN -13: 978-954-775-633-5


 Разглеждат се услугите и възможностите на електронен и мобилен бизнес чрез Интернет
  Книга
 електронен бизнес, мобилен бизнес, Интернет


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22580
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/