Тълкувателният процес и ролята му в изкуството


Калфов, Трифон (2018) Тълкувателният процес и ролята му в изкуството Сп. “Визуални изследвания” 1/2018, УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2018. с. 71-75ISSN: 2603-381X (Online) ISSN: 2535-101X (Print)


 
  Статия
 
 Издадено
  22575
 Трифон Калфов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/