101 стратегии за усъвършенстване на педагогическия процес


Бузов, Емил (1999) 101 стратегии за усъвършенстване на педагогическия процес София: Екип плюс ООД, 1999, 253 страници, ISBN 954-9876-02-0, COBISS.BG-ID 1289849316


 Книгата съдържа 4 основни глави и раздели, свързани с даване на теоритична и практическа информация относно прилагане на определени стратегии на преподаване и подобряване качестното на учене.
  Книга
 стратегии, преподаване, учене, интерактивни методи


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  22574
 Емил Бузов

3. Кръстев, Александър. Аспекти на семейното влияние върху детското развитие и формирането на мотивация за учене (Методически насоки за студенти и учители). Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 56, ISBN: 978-619-208-185-0, COBISS.BG-ID 1289793252

1. Атанасова, Галя. Заедност в училище – от плахата стъпка до смелата крачка. – В: От идеята през практиката към иновацията. София: Фондация „Програма Стъпка по стъпка“, 2014, с. 179-185, ISBN: 978-954-9876-20-8, COBISS.BG-ID 1290365924

2. Цветанова, Евгения. Мениджмънт в детската градина, работеща по програма „Стъпка по стъпка“, и проектната дейност. – В: От идеята през практиката към иновацията. София: Фондация „Програма Стъпка по стъпка“, 2014, с. 43-48, ISBN: 978-954-9876-20-8, COBISS.BG-ID 1290365924

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/