Изследване на степента на приложимост на електронно образователни ресурси в средното образовaние, Международна научна конференция “УНИТЕХ’18” – Габрово, Технически университет, Габрово, III-175/180, ISSN:1313-230X


Върбанова, Силвия (2018) Изследване на степента на приложимост на електронно образователни ресурси в средното образовaние, Международна научна конференция “УНИТЕХ’18” – Габрово, Технически университет, Габрово, III-175/180, ISSN:1313-230X Габрово


 Our paper is devoted to a survey, related to the attitude of the teachers in the secondary school as well as the capacity of the global net of using additional e-based materials in the fields of Biology, Chemistry, Mathematics, Informatics and Information technologies. E-resources in educational platforms, sites with informational content, multimedia resources and mobile applications, are examined. An attempt for an analysis of the achieved results is made, after a survey of the reasons for the use of additional educational web resources
  Доклад
 E-educational resource, E-platforms, Multimedia environments


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  22573
 Силвия Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/