Мултимедийни мрежи


Тодорова, Маргарита (2012) Мултимедийни мрежи ICO, София. ISBN 078-954-92864-1-0


 Tази книга e посветенa на проблемите на изграждането на мобилните разпределени мултимедийни мрежи и на динамичните изображения – видеото като медия, консумираща значителни мрежови и компютърни ресурси. Разглеждат се трафичните и функционални ограничения на взаимодействията на потоците в разпределена мултимедийна презентация
  Монография
 Мултимедия, компютърни мрежи


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22568
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/