За значението в естествения език и неговата репрезентация.


Генова, Дафинка (1997) За значението в естествения език и неговата репрезентация. Философия, 1997, (2-3), с. 83-89. Print ISSN 0861-6302


 
  Статия
 
 Издадено
  22564
 Дафинка Генова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/