Местно самоуправление - съдебна практика с коментар


Русчев, Иван (2001) Местно самоуправление - съдебна практика с коментар София : Нац. сдружение на общините в Републ. България : Нац. асоц. Правна инициатива за местно самоуправл.,([Русе : Дунав прес]), 2001, 80, с., COBISS.BG-ID 1038314212


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  22556
 Иван Русчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/