Стилиян Чилингиров и Народната библиотека - спомени за литературни приятелства и срещи. // Библиотека, ХХV, 2018, № 6, с. 60-66. ISSN 0861-847X


Радева, Живка (2018) Стилиян Чилингиров и Народната библиотека - спомени за литературни приятелства и срещи. // Библиотека, ХХV, 2018, № 6, с. 60-66. ISSN 0861-847X София


 
  Статия
 Книгознание, Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Стилиян Чилингиров


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  22553
 Живка Радева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/