Мултимедийни протоколи през Интернет: RSVP, RTP, RTCP, RTSP,


Тодорова, Маргарита (2001) Мултимедийни протоколи през Интернет: RSVP, RTP, RTCP, RTSP, Proceedings of the International Scientific Conference on Energy and Information Systems and Technologies, 2001, Bitola, pp.314-319


 Разгледани са мултимедйни протоколи през Интернет
  Доклад
 Мултимедия, Интернет
 Издадено
  22552
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/