Системи за подпомагане на решението – нови подходи за реализация.


Тодорова, Маргарита (2000) Системи за подпомагане на решението – нови подходи за реализация. Proceeding of the Conference on Computer Systems and Technologies “CompSysTech’2000”, 2000, pp.III.11-1 – III.11-


 Нов подход в реалзиацията на системи за подпомагане вземане на решения
  Доклад
 системи, вземане на решения


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22551
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/