Сравнителен анализ на IPV4 и IPV6 протоколи


Тодорова, Маргарита (2000) Сравнителен анализ на IPV4 и IPV6 протоколи Сб.н.тр. III научна конференция с межд. участие “Интернет – среда за нови технологии в информационното общество”, Книга пета, В.Търново, 2000, стр.26-33.


 Разгледани са протоколите IPV4 IPV6 и е направен сравнителен анализ
  Доклад
 протоколи, мрежи, IPV4, IPV6


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22550
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/