Петрова, В. Формиране на оценъчно отношение към войната у 5 – 6-годишните деца


Петрова, Веселинка (1987) Петрова, В. Формиране на оценъчно отношение към войната у 5 – 6-годишните деца Велико Търново: В сб.: Юбилейна научна сесия “150 години от рождението на Васил Левски”, (127 – 134).


 В доклада е обоснована тезата, че още в детството се гради готовността за защита на мира. В него са обобщени резултатите от психолого-педагогическо изследване за войната, в което е приложен сравнителен подход с начина им на живот в мирно време. Предложени са варианти за достъпно изясняване на редица сложни и противоречиви проблеми, към които децата проявяват интерес и желаят да разберат поднасяната им информация.
  Доклад
 Формиране на оценъчно отношение към войната, изследване на 5 - 6-годишни
 Издадено
  2255
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/