Времеви взаимовръзки на мултимедийните обекти в мултимедийните презентации. Сб.н.тр. н. конф. с межд. участие, том I.ТУ – гр. Габрово, 1999, стр.125-130.


Тодорова, Маргарита (1999) Времеви взаимовръзки на мултимедийните обекти в мултимедийните презентации. Сб.н.тр. н. конф. с межд. участие, том I.ТУ – гр. Габрово, 1999, стр.125-130. Сб.н.тр. н. конф. с межд. участие, том I.ТУ – гр. Габрово, 1999, стр.125-130.


 Изследване на времевите взаимовръзки на мултимедийните обекту в мултимедийните презентации
  Доклад
 мултимедия, презентация


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22549
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/