Програмна система за атестиране преподавателите от ВУ, Юбилейна научна сесия с международно участие на ВВОВУ “В.Левски”, 1997.


Тодорова, Маргарита (1997) Програмна система за атестиране преподавателите от ВУ, Юбилейна научна сесия с международно участие на ВВОВУ “В.Левски”, 1997. Юбилейна научна сесия с международно участие на ВВОВУ “В.Левски”, 1997.


 Разработена е програмна система за атестиране на преподавателите
  Доклад
 програма, компютър
 Издадено
  22548
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/