Използване на компютърната анимация в учебния процес


Тодорова, Маргарита (1994) Използване на компютърната анимация в учебния процес Научно тематичен сборник ВВМУ, Варна, 1994, стр62-67.


 Разработени са средства и подходи за компютърна анимация в процеса на обучение
  Доклад
 компютър, анимация
 Издадено
  22547
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/