Графичен потребителски интерфейс в експертните системи за обучение


Тодорова, Маргарита (1993) Графичен потребителски интерфейс в експертните системи за обучение Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”, кн.27. 1993, стр.369-376.


 Разработен е графичне потребителски интерфейс в експертни системи за обучение
  Доклад
 потребителски интерфейс, графика
 Издадено
  22546
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/