Използване на естествен език в експертните системи за обучение. Н.сесия ВВОУ, “В.Левски”, 1993.


Тодорова, Маргарита (1993) Използване на естествен език в експертните системи за обучение. Н.сесия ВВОУ, “В.Левски”, 1993. Н.сесия ВВОУ, “В.Левски”, 1993.


 Един подход за изпозлване на естествен език в експертни системи за обучение
  Доклад
 експертни системи
 Издадено
  22545
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/