Микрокомпютърна система за масов тестов контрол на знанията с фронтална обратна връзка. Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”, 1992.


Тодорова, Маргарита (1992) Микрокомпютърна система за масов тестов контрол на знанията с фронтална обратна връзка. Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”, 1992. Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”, 1992.


 Разработена е компютърна система за тестов контрол на знанията
  Доклад
 компютър, тест
 Издадено
  22544
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/