Изследване възможностите на програмен продукт “ТЕСТ” за генериране на графически задания.


Тодорова, Маргарита (1987) Изследване възможностите на програмен продукт “ТЕСТ” за генериране на графически задания. Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски” -В.Търново, 1987,кн.16, стр. 41-46


 създаден е програмен продукт за генериране на графични задачи
  Доклад
 програмен продукт , графика
 Издадено
  22543
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/