Универсална програма за тестов контрол на знания с помощта на персонален компютър


Тодорова, Маргарита (1987) Универсална програма за тестов контрол на знания с помощта на персонален компютър Сп. Военна техника,1987,5


 Разработена е универсална програма за тестов контрол на знанията на обучаемите използвайки перонален компютър
  Статия
 програма, компютър
 Издадено
  22541
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/