Петрова, В. Представата на пет-шестгодишните деца за личността на Васил Левски


Петрова, Веселинка (1988) Петрова, В. Представата на пет-шестгодишните деца за личността на Васил Левски София: В сб.: Васил Левски и възпитанието на младото поколение, (137 – 141).


 В доклада са разгледани социалните и образователните условия, в които децата от трета възрастова група разпознават и започват да опознават личността на Васил Левски. Поставен е акцент върху въпросите, които най-често задават децата за Апостола. Направени са препоръки за обогатяване на материалната база за онагледяване на обучението, като са съобразени характерните особености на формирането на исторически представи в трета възрастова група.
  Доклад
 Представа за личността на Васил Левски, изследване на 5 - 6-годишни
 Издадено
  2254
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/