Използане на ЦЕИМ за оперативно управление на учебния процес


Тодорова, Маргарита (1980) Използане на ЦЕИМ за оперативно управление на учебния процес Сб.трудове н.конф. ВМЕИ, Габрово


 Предожена е система за оперативно управление на учебния процес чрез използване на цифрови изчислителни машини
  Доклад
 ЦЕИМ, учебен процес


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  22532
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/