Алгоритм программированного контроля знаний на ЦВМ


Тодорова, Маргарита (1977) Алгоритм программированного контроля знаний на ЦВМ Сб. трудов научной конференции болгарских аспирантов, Москва


 Разработен е алгоритъм за програмиран контрол на знанията на учащите се
  Доклад
 ЦВМ, Алгоритъм


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  22530
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/