Някои въпроси на анализа на информационно-обучаващи системи на базата на ЕИМ


Тодорова, Маргарита (1977) Някои въпроси на анализа на информационно-обучаващи системи на базата на ЕИМ Сб.науч. труд. на конф. ВМЕИ Габрово, стр. 97-104


 Извършен е анализ на информационно-обучаващи системи с използване на електронно-изчислителни машини
  Доклад
 ЕИМ, ИОС
 Издадено
  22528
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/