Петрова, В. В., С. С. Косева. Ранното чуждоезиково обучение – проблеми и перспективи


Петрова, Веселинка (1997) Петрова, В. В., С. С. Косева. Ранното чуждоезиково обучение – проблеми и перспективи Велико Търново: Научни трудове. Книжка № 50. Висше военно общовойсково училище “Васил Левски”, 1997, (с. 411 - 418).


 В доклада е обоснована актуалността на въпроса за ранно чуждоезиково обучение. Уточнени са благоприятните предпоставки за ориентиране към чуждоезиково обучение в предучилищна възраст от лингвистична, психолингвистична, педагогическа гредна точка. Популяризирани са становища за любознателността, която децата от предучилищна възраст проявяват към чуждите езици и отговорността на възрастните в този процес. Изразена е положително становище към позицията на МОНТ, че подготовката по специалностите Пре
  Статия
 Ранно чуждоезиково обучение, проблеми, перспективи
 Издадено
  2252
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/