ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД за участие в конкурс за доцент по 05.08.04 Изкуствознание и изобразително изкуство на тема "Перспектива и триизмерна графика" 2010 г.


Косев, Светослав (2010) ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД за участие в конкурс за доцент по 05.08.04 Изкуствознание и изобразително изкуство на тема "Перспектива и триизмерна графика" 2010 г. Велико Търново


 
  Изложба
 3D graphics, perspective, perspective system, 3D modeling, projection
 Издадено
  22506
 Светослав Косев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/