Представяне в каталог "70 години Великотърновски художници 1948 - 2018" "Фабер", Велико Търново, ISBN 978-619-00-0796-8 COBIS.BG-ID1287602148 стр. 179


Косев, Светослав (2018) Представяне в каталог "70 години Великотърновски художници 1948 - 2018" "Фабер", Велико Търново, ISBN 978-619-00-0796-8 COBIS.BG-ID1287602148 стр. 179 "Фабер", Велико Търново, ISBN 978-619-00-0796-8 COBIS.BG-ID1287602148 стр. 179


 Кратка биографична справка с 2 произведения.
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 каталог, Великотърновски художници, графика, живопис, скулптура, графичен дизайн


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  22504
 Светослав Косев

1. Конова, М. и колектив. 70 години великотърновски художници – каталог.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/