Изкуството на правото и правото на изкуството, Списание DE JURE, Официално списание на Юридическия факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Том 1 / Брой 1, ВТ, УИ на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 5-10 стр, Print ISSN: 1314-2593


Легкоступ, Пламен (2010) Изкуството на правото и правото на изкуството, Списание DE JURE, Официално списание на Юридическия факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Том 1 / Брой 1, ВТ, УИ на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 5-10 стр, Print ISSN: 1314-2593 УИ на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново


 В предговора на първия брой на списанието на Юридическия факултет е разгледано правото като Изкуство и някои правни аспекти на изкуството
  Отзив
  право, изкуство
 Издадено
  22483
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/