Some results for identification for sources


Върбанов, Златко (2006) Some results for identification for sources Book of Abstracts of the International Conference "Pioneers of Bulgarian Mathematics", Sofia, July 8-10, 2006, pp.137-138


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  22482
 Златко Върбанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/