Алексиева, Милена. Усвояване на стрелбата от място в процеса на обучение по минибаскетбол. списание Спорт и наука, 2007, Извънреден брой 5. София, с. 47-53 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена. Усвояване на стрелбата от място в процеса на обучение по минибаскетбол. списание Спорт и наука, 2007, Извънреден брой 5. София, с. 47-53 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 списание Спорт и наука, 2007, Извънреден брой 5. София, с. 47-53 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


 The aim of the present research is to define the effectiveness of the applied new metodics for the position shooting at the stage of elementary education in minibasketball. The tasks are to study the changes in the shooting effectiveness as a result of applying different educational metodics in two groups and to compare the results at the end of the experiment and to define the one that is more effective.
  Доклад
 стрелба от място, минибаскетбол, обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  22480
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/