Петрова, В. Игрови технологии в общуването на децата от предучилищна възраст


Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Игрови технологии в общуването на децата от предучилищна възраст Велико Търново. - В: Съвременни предизвикателства на прага на детска градина - училище. Слово, (с.137 - 152).


 В доклада се разкриват възможностите на създадения комплект от учебни книжки по роден език за предразполагане на детето от предучилищна възраст за общуване с връстниците си. Предложеният проект е обоснован теоретично въз основа на съвременни публикации за родноезиковото развитие на детето. Разработени са и методически насоки за работа с учебните книжки в ежедневието.
  Доклад
 Игрови технологии, общуване, деца от предучилищна възраст
 Издадено
  2247
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/