Книга на учителя по изобразително изкуство за седми клас.


Косев, Светослав (2018) Книга на учителя по изобразително изкуство за седми клас. София: Просвета плюс, 2018 г., 43 с., ISBN 978-619-222-244-4


 
  Учебник / Учебно помагало
 виртуална среда, дигитална творба, интерактивен проект


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  22469
 Светослав Косев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/