Електронен учебник по изобразително изкуство за 7 клас.


Косев, Светослав (2018) Електронен учебник по изобразително изкуство за 7 клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с. ISBN 978-619-222-214-7


 
  Учебник / Учебно помагало
 виртуална среда, дигитална творба, интерактивен проект


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  22468
 Светослав Косев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/