Приветствие, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР, Велико Търново, 26-27 септември 2014 г., ВТ, изд. "Фабер", 2014, 12-13 стр., ISBN: 978-619-00-0185-0; COBISS.BG-ID 1271465188, ред.колегия: проф. Бора Беливанова, проф. Пламен Легкоступ; проф. Ли Сяокуей; доц. Искра Мандова


Легкоступ, Пламен (2014) Приветствие, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР, Велико Търново, 26-27 септември 2014 г., ВТ, изд. "Фабер", 2014, 12-13 стр., ISBN: 978-619-00-0185-0; COBISS.BG-ID 1271465188, ред.колегия: проф. Бора Беливанова, проф. Пламен Легкоступ; проф. Ли Сяокуей; доц. Искра Мандова изд. "Фабер", 2014


 Международна научна конференция на тема "65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР, Велико Търново, 26-27 септември 2014 г.
  Отзив
 конференция
 Издадено
  22467
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/