За някои съвременни схващания за метафората.


Генова, Дафинка (1989) За някои съвременни схващания за метафората. Език и литература, 1989, 3, с. 57-63. Print ISSN 0324-1270


 
  Статия
 
 Издадено
  22463
 Дафинка Генова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/