За логическите връзки в естествения език.


Генова, Дафинка (1992) За логическите връзки в естествения език. Съпоставително езикознание, 1992, 15(1), с. 65-71. Print ISSN 0204-8701


 
  Статия
 
 Издадено
  22462
 Дафинка Генова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/